Czym jest zachowek i kto może się o niego ubiegać?

Czym jest zachowek i kto może się o niego ubiegać?

Zachowek to pojęcie związane z dziedziczeniem i spadkami, które stanowi ważny element polskiego prawa spadkowego. Ma na celu zapewnienie minimalnej ochrony praw majątkowych pewnych grup spadkobierców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest zachowek i...
Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje majątków: wspólny i osobisty nazywany często odrębnym. Majątek wspólny stanowią co do zasady wszystkie dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Majątek odrębny natomiast to dobra nabyte przez każdego z małżonków...