Zachowek to pojęcie związane z dziedziczeniem i spadkami, które stanowi ważny element polskiego prawa spadkowego. Ma na celu zapewnienie minimalnej ochrony praw majątkowych pewnych grup spadkobierców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest zachowek i kto ma prawo się o niego ubiegać.

Czym jest zachowek?

Zachowek jest to część spadku, którą przysługuje ustawowo określonym osobom, zwanych uprawnionymi do zachowku, w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament lub nie określił dziedziców. Oznacza to, że zachowek stanowi minimalną część spadku, jaką spadkodawca musi przewidzieć dla swoich spadkobierców ustawowych, niezależnie od innych dziedziczeń.

Wysokość zachowku zależy od wartości spadku oraz liczby uprawnionych do zachowku. Z zasady zachowek wynosi połowę tzw. części spadkowej, którą spadkodawca mógłby dowolnie rozporządzić w ramach dziedziczenia ustawowego. Część spadkowa to wartość całego spadku pomniejszona o długi spadkowe oraz koszty związane z procesem spadkowym. Wartość zachowku oblicza się na podstawie wartości majątku spadkodawcy w chwili jego śmierci, a następnie dzieli na liczbę uprawnionych do jego otrzymania.

Nasza Kancelaria w Białymstoku zajmuje się profesjonalnym wsparciem swoich Klientów, również w sprawach związanych ze spadkami. Zapraszamy!

Kto ma prawo do zachowku?

Zachowek przysługuje przede wszystkim osobom, które są ustawowymi spadkobiercami spadkodawcy. Są to najczęściej dzieci oraz małżonek. Ustawa określa konkretne kategorie uprawnionych do zachowku, które mogą obejmować także wnuki, rodziców oraz innych krewnych.

Prawo do zachowku można zrealizować, gdy spadkodawca umarł i spadkobiercy dowiedzieli się o treści testamentu lub braku takowego. Termin na złożenie roszczenia o zachowek wynosi sześć miesięcy od daty, kiedy spadkobiercy dowiedzieli się o przysługującym im zachowku.