Wiele spraw prawnych może być obsługiwanych zarówno przez adwokatów, jak i radców prawnych, ponieważ ich kompetencje i zakres działania często się pokrywają. Ostateczny wybór między adwokatem a radcą prawnym może zależeć od danej sprawy. Oto główne różnice między obu profesjami.

Zadania adwokata

Adwokat jest przedstawicielem tzw. “wolnego zawodu prawniczego” i działa na podstawie ustawy o adwokaturze. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie klientów przed sądami we wszystkich sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Adwokat reprezentuje swoich klientów również przed organami władzy państwowej, urzędami, Prokuraturą, Policją i wszystkimi innymi instytucjami. Adwokat może świadczyć także inne usługi prawne, takie jak udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów dokumentów itp.

Jak wygląda zawód radcy prawnego?

Radca prawny działa na podstawie ustawy o radcach prawnych. Jego głównym zakresem działania jest udzielanie porad prawnych, reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach cywilnych i administracyjnych, a także przed organami administracji państwowej. Radca prawny może działać jako doradca w sprawach prawnych, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm.

Kiedy warto wybrać adwokata, a kiedy radcę prawnego?

Prowadząc kancelarię adwokacką w Białymstoku, jeśli potrzebujesz reprezentacji w sprawie karno-sądowej, zalecamy współpracę z adwokatem. W sprawach dotyczących rozwodów, odszkodowań, spadków, prawa pracy lub innych spraw cywilnych, adwokat również może być odpowiednim wyborem. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, regulacjami prawno-administracyjnymi, umowami, czy działaniem przed organami administracji, adwokat również będzie odpowiedni.