Umowy frankowe były popularne w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, jednak wiele z nich okazało się niekorzystnych dla konsumentów. Warto zatem zbadać, jakie klauzule mogą być podstawą do unieważnienia takiej umowy i jak profesjonalista może pomóc w tej sprawie.

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Kluczowym aspektem, który może stanowić podstawę do unieważnienia umowy frankowej, są tzw. klauzule abuzywne. Są to postanowienia zawarte w umowie, które naruszają interesy konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Adwokat od kredytów frankowych może pomóc w identyfikacji takich klauzul oraz wykazać ich sprzeczność z prawem. Przykładem klauzul abuzywnych może być np. niejasne określenie kursu walutowego, na którym opiera się spłata kredytu, czy też brak informacji o możliwości zmiany tego kursu przez bank.

Wadliwe doradztwo kredytowe

Kolejnym aspektem, który może prowadzić do unieważnienia umowy frankowej, jest wadliwe doradztwo kredytowe. W przypadku, gdy bank nie udzielił konsumentowi wystarczających informacji na temat ryzyka związanego z kredytem we frankach szwajcarskich, może to stanowić podstawę do unieważnienia umowy. Adwokat od kredytów frankowych może zbadać, czy bank rzeczywiście dopełnił swojego obowiązku informacyjnego oraz czy jego działania były zgodne z prawem. Jeśli okaże się, że bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, może to prowadzić do unieważnienia umowy i zwrotu środków klientowi. Warto zatem skonsultować się z adwokatem od kredytów frankowych, aby zbadać, czy w naszej umowie znajdują się klauzule abuzywne lub czy byliśmy niewłaściwie poinformowani o ryzykach związanych z kredytem. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się kluczowa w procesie unieważnienia umowy frankowej i odzyskania należnych środków.