Kredyty frankowe – Białystok

Wielu klientów zwraca się do adwokata z problemami, których źródłem są kredyty frankowe. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, specjalizujemy się m.in. w analizie umów kredytowych, w tym również umów obciążonych ryzykiem walutowym, jak ma to miejsce w przypadku kredytów zaciągniętych we frankach. Sprawy cywilne, dotyczące stosunków kredytowych, wymagają gruntownej znajomości przepisów prawa bankowego, co pozwala na staranną weryfikację umów kredytowych pod kątem prawidłowości zawartych w nich zapisów, a zwłaszcza występowania niedozwolonych klauzul, które mogą być podstawą do unieważnienia umowy frankowej.

Kredyty frankowe – adwokat

Niektóre umowy kredytu we frankach, zawierają zapisy, które godzą w interesy konsumentów. Są to tzw. klauzule abuzywne, które np. powodują wyłączenie odpowiedzialności finansowej pożyczkodawcy za wahania kursu franka. Wielu kredytobiorców, nie będąc świadomym zagrożeń, związanych z wahaniami kursu waluty, decydowało się na kredyty frankowe. Adwokat Marcin Borys dokona starannej analizy konkretnej umowy kredytowej w celu stwierdzenia, czy istnieją przesłanki, które mogą być podstawą do jej unieważnienia przez sąd oraz podejmie, na życzenie klienta, kroki prawne w celu sądowego dochodzenia jego praw konsumenckich.