Odszkodowania – Białystok

Adwokat Marcin Borys udziela porad prawnych oraz zapewnia reprezentację w sprawach o zadośćuczynienia lub odszkodowania. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, wspieramy klientów w dochodzeniu rekompensat z różnych tytułów prawnych. Świadczymy pomoc prawną poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, a także na skutek błędów medycznych, czy kradzieży, uszkodzenia mienia oraz z wielu innych przyczyn. Bierzemy udział w postępowaniach cywilnych oraz karnych, mających na celu dochodzenie przez uprawnione osoby rekompensat od sprawców czynów, które spowodowały stratę materialną, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego.

Adwokat od odszkodowań

Adwokat od odszkodowań dokonuje starannej analizy sprawy klienta, który doznał szkody osobowej lub majątkowej oraz podejmuje czynności prawne, mające na celu wyegzekwowanie stosownej rekompensaty z tego tytułu. Pomoc prawna może dotyczyć sytuacji, gdy klient doznał krzywdy lub szkody na skutek działania osób trzecich, jak również zdarzeń losowych. W przypadku szkody w majątku klient może domagać się odszkodowania z powodu poniesionej straty oraz utraconych korzyści. Nasza Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, aby pomóc klientom uzyskać należne świadczenia w pełnej wysokości.