Pomoc prawna – Białystok

Osobom fizycznym oraz prawnym zapewniamy niezbędną pomoc prawną. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, bronimy – na wniosek lub z urzędu – słusznych interesów naszych klientów w przypadku sporów i konfliktów prawnych. W imieniu naszych mocodawców podejmujemy czynności prawne, mające na celu ochronę ich praw w sprawach cywilnych, karnych, czy administracyjnych. Złożoność procedur postępowania oraz swoista specyfika poszczególnych dziedzin prawa sprawiają, że rozwiązanie wielu problematycznych kwestii wymaga gruntownej wiedzy oraz doświadczenia. Adwokat Marcin Borys udziela wsparcia prawnego indywidualnym klientom oraz firmom, niezależnie od formy prawnej działalności gospodarczej.

Pomoc adwokata

Pomoc adwokata obejmuje porady prawne, kompletowanie dokumentacji na potrzeby konkretnego postępowania prawnego, w tym m.in. sporządzanie wniosków, pozwów, odwołań oraz składanie stosownych dokumentów do właściwych instytucji, wreszcie przygotowywanie indywidualnych strategii postępowania w sprawach oraz reprezentację klientów przed sądami i urzędami. Adwokat Marcin Borys zapewnia pomoc prawną m.in. w sprawach odszkodowań, dziedziczenia czy niewypłacalności. Kancelaria Adwokacka wspiera klientów w realizacji przysługujących im praw oraz w starannym wypełnianiu ich obowiązków prawnych. Adwokat Marcin Borys uczestniczy w różnego rodzaju postępowaniach prawnych w celu zapewnienia klientom należytej ochrony prawnej.