Spadki – Białystok

Wśród spraw, których obsługą prawną zajmuje się adwokat Marcin Borys, ważne miejsce zajmują spadki. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, udzielamy klientom wsparcia prawnego w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego, które jest szczególnym obszarem prawa cywilnego, obejmującym regulacje w zakresie przejścia stosunków cywilnoprawnych na spadkobierców zmarłego. Zapewniamy naszym mocodawcom doradztwo oraz kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących ustalenia zakresu uprawnień do dziedziczenia.

Adwokat spadkowy

Adwokat spadkowy, poza doradztwem prawnym w sprawach dziedziczenia, podejmuje w imieniu mocodawców czynności prawne, które mają na celu, zgodne z prawem spadkowym, przejęcie przez uprawnionych praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Adwokat Marcin Borys dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie postępowań w sprawach dziedziczenia. Adwokat zajmuje się m.in. badaniem spełnienia przez klientów przesłanek dziedziczenia, ustaleniem kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia, reprezentacją stron w postępowaniach o nabycie spadku z ustawy lub z testamentu, jak również w postępowaniach o dział spadku, czy prowadzeniem spraw, dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego oraz spraw o zachowek.