Sprawy cywilne

Pomoc prawna, świadczona przeze mnie w sprawach cywilnych, obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których stosunki między podmiotami oparte są na zasadzie równorzędności stron. W ramach usług prawnych w zakresie prawa cywilnego udzielam porad prawnych, sporządzam projekty umów cywilnoprawnych, opinie prawne oraz pisma procesowe. W imieniu swoich mocodawców zajmuję się dochodzeniem roszczeń cywilnych w postępowaniach w sprawach karnych, a także reprezentuję klientów w sporach przed sądami powszechnymi. Celem świadczonej przeze mnie pomocy prawnej jest zapewnienie klientom należytej ochrony prawnej.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego

Specjalizuję się m.in. w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego. W celu zabezpieczenia interesów klientów podejmuję niezbędne działania prawne w obszarze prawa rzeczowego, zobowiązaniowego, a także handlowego, czy prawa własności intelektualnej. Zajmuję się również doradztwem i reprezentacją w sprawach rodzinnych oraz w sprawach dziedziczenia. Świadczę usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych, pomagając im rozwiązywać problemy cywilnoprawne w obrębie stosunków majątkowych oraz niemajątkowych.