Prawo rodzinne Białystok

Adwokat Marcin Borys świadczy w Kancelarii w Białymstoku usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, w tym zajmuje się sprawami o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy z innych dziedzin prawa, m.in. sprawy cywilne. Adwokat Marcin Borys zapewnia klientom wsparcie prawne, które jest niezbędne do należytej ochrony ich interesów. Znajomość mechanizmów prawnych, właściwych dla prawa rodzinnego, pozwala na dobór i stosowanie środków prawnych, odpowiadających słusznym potrzebom konkretnego klienta.

Adwokat w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Jako adwokat w sprawach rodzinnych i opiekuńczych udzielam formalnego wsparcia w przypadku wszelkich problemów związanych z prawnym uregulowaniem majątkowych i niemajątkowych stosunków rodzinnych, w tym w obrębie małżeństwa oraz pokrewieństwa, jak również w obszarze stosunków: przysposobienia, opieki oraz kurateli. Zajmuję się m.in. kompleksowym prowadzeniem spraw rozwodowych, a także postępowań dotyczących przemocy w rodzinie, alimentacji, czy spadków i darowizn. Udzielam w tym zakresie porad prawnych, przygotowuję niezbędną dokumentację, a także reprezentuję klientów w postępowaniach przed sądami oraz urzędami.