Upadłość konsumencka – Białystok

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami lub rolnikami, które nie są w stanie uporać się z zadłużeniem, mogą złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, zajmujemy się doradztwem prawnym w sprawach cywilnych, w tym w sprawach upadłości konsumenckiej. Nasze usługi prawne obejmują analizę i kompletowanie dokumentów, które są niezbędne do uwiarygodnienia niewypłacalności klienta oraz umożliwiają ustalenie korzystnego dla dłużnika planu spłaty długów. Ponadto reprezentujemy klientów przed sądami, urzędami oraz wierzycielami, a także bierzemy udział w negocjacjach z bankami oraz innymi wierzycielami, mających na celu ewentualne rozłożenie obciążeń finansowych zadłużonego klienta na dogodniejszy okres spłaty.

Postępowanie oddłużeniowe w upadłości konsumenckiej

Postępowanie oddłużeniowe w upadłości konsumenckiej wymaga m.in. wykazania przez dłużnika niewypłacalności, braku umyślnego działania, czy rażącego niedbalstwa w postępowaniu z wierzytelnościami. W tym celu zobowiązany musi udowodnić swoją sytuację materialną, dochodową, a także zdrowotną. Istotne znaczenie dla przebiegu postępowania sądowego i czasu jego trwania ma bowiem prawidłowe przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką oraz zaopatrzenie go w kompletną i wyczerpującą dokumentację.